נוימרק בכר דריקר מן קונינסקי – משרד עורכי דין ונוטריון

אובדן מקום עבודה – פיטורים שלא כדין

רובנו מעבירים את מירב שעות הפעילות שלנו במקום העבודה, חמישה או שישה ימים בשבוע אנו יוצאים בבוקר לעבודה וחוזרים הביתה אחרי הצהריים או בערב. אנו יוצאים לעבודה כדי לפרנס את המשפחה, אך לא רק לשם כך. המקצוע ומקום העבודה שלנו מהווים חלק מהזהות האישית שלנו, והאנשים איתם אנו עובדים מהווים מרכיב משמעותי במארג החברתי אליו אנו משתייכים.

על אף החשיבות הרבה של מקום העבודה בחיינו, אין לנו שליטה מלאה על המשך עבודתנו באותו מקום. אנו יכולים להחליט לעזוב את מקום העבודה אך ההחלטה על המשך עבודתנו נתונה בידי המעסיק.

מצד אחד, מקום העבודה שייך למעסיק והוא זה שמשלם את שכר העבודה ולכן טבעי שההחלטה להפסיק את עבודתו של עובד מסוים נתונה לו. מצד שני, פיטורים מהווים פגיעה קשה בעובד, וכפי שראינו, לא רק בפרנסתו.

המחוקק זיהה את חוסר האיזון בין יכולתו הבלעדית של המעסיק לפטר עובד לבין הפגיעה הקשה באותו עובד שפוטר, ולכן קבע מספר הגבלות המצמצמות את סמכותו של המעסיק בתחום זה.

כך למשל, קובע חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, מגבלות על היכולת של מעסיק לפטר עובדת הנמצאת בהריון, עובדת הנמצאת במקלט לנשים מוכות, עובדים העוברים טיפולי פוריות ועוד.

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, קובע כי אין לפטר עובד או לאיים בפיטורים על עובד בשל הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות או אי הצבעתו או משום שנמנע או לא נמנע מהשתתפות בתעמולת בחירות, באופן כללי או בקשר לרשימה מסוימת.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, קובע כי אין לפטר עובד בשל שירות מילואים.

דברי חקיקה נוספים קובעים מגבלות ואיסורים על מעסיקים בכל הקשור לפיטורי עובדים ולכן בכל מקרה שעובד מקבל הודעת פיטורים, מומלץ לבדוק עם עו"ד האם הפיטורים הם כדין. 

גם ארגוני העובדים זיהו את החשיבות הרבה של שמירה על מקום העבודה ולכן הסכמי עבודה קיבוציים כוללים לרוב סעיפים המוסיפים מגבלות על היכולת של המעסיק לפטר עובדים, מגבלות אלו מתווספות על המגבלות הקבועות בחוק. מכאן, שלעובד הנמצא בהליך פיטורים כדאי לבדוק האם חל על מקום העבודה הסכם קיבוצי ובמידה וכן, מהם הסעיפים המגבילים את המעסיק כאשר הוא מבקש לפטר העובד והאם הופרו סעיפים אלו בהליך הפיטורים.

גם כאשר החלטת המעסיק לפטר עובד עומדת במגבלות החוק, עדיין יש לבדוק האם הליך הפיטורים נעשה כדין שכן גם לעניין זה נקבעו כללים המחייבים את המעסיק והפרתם תזכה את העובד בפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן