נוימרק בכר דריקר מן קונינסקי – משרד עורכי דין ונוטריון

הוצאה לפעול - זוכה

הוצאה לפועל – זוכה 
 
מיהו זוכה ?
"הזוכה" – אדם או חברה שבית משפט או בית דין נתן פסק דין לטובתו או שיש בידו צ'ק או שטר חוב או מסמך שדינו כפסק דין על פי חוק, רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד החייב.

שלא כמו בתביעה,בה כפופים לברירת הדין מבחינת המקום להגשתה לפי תקנות סדר הדין האזרחי בהוצאה לפועל הזוכה רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל בכל לשכה שנוחה לו וזהו יתרון בולט לזוכה.

כיום לאחר שינוי בתקנות ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל (תובענות) בגין תביעה על סכום קצוב עד 50,000 ₪ לדוג' אם יש בידך מסמך (חוזה) מחייב או הזמנת עבודה והוצאה חשבונית בגינה – ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות להוצאה לפועל, במידה והנתבע לא יגיש בקשת רשות להגן, אזי, תיק ההוצאה לפועל פתוח מבלי צורך כפי שהיה בעבר, לבקש פסק דין ואיתו לפנות ללשכת ההוצאה לפועל, משמעות הדבר חסכון באגרות וחסכון בזמן, ראוי לציין כי בהליך זה יש לפנות לחייב בכתב בנוסח הקבוע בחוק ולשולחו בדואר רשום.

כיצד פותחים תיק?
לצורך פתיחת תיק ההוצאה לפועל יש למלא טופספתיחת תיק.
כמו כן, על הזוכה להצטייד בהעתק תעודת זהות ובשם החייב, מספר זהותו וכתובתו במקרה של חברה בע"מ יצטייד הזוכה במספר ח.פ. של החברה החייבת.
על הזוכה לשלם אגרת פתיחת תיק הוצל"פ, סכום האגרה שונה בין פסק דין לשטר.
בשטרות והמחאות יעמוד סכום האגרה על 1.25% מסך החוב ובמקרה של פסק דין יעמודסכום האגרה על 1% מסך החוב המשוערך.
בנוסף, יש להצטייד בפסק דין מאושר עלידי בית-המשפט או בית-הדין או בצ'ק או בשטר המקורי.
אם מדובר בפסק דין יש לצרף בקשה לביצוע פסק דין.
אם מדובר בשטר או בצ'ק, על הזוכה לצרף בקשה לביצוע שטר.
אם מדובר בתובענה על סכום קצוב יש לצרף בקשה מתאימה בצרוף כתב תביעה.
 
חשוב לציין כיההליכים נגד החייב אינם ננקטים באופן אוטומטי ע"י לשכת ההוצאה לפועלאלא על פי הוראות הזוכה, במידה והזוכה אינו יוזם נקיטת הליכים כלשהם, לשכת ההוצאה לפועל לא תנקוט בשום הליך נגד החייב.
 
מסירת אזהרה !
לאחר פתיחת התיק בלשכת ההוצאה לפועל וטרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל יש למסור אזהרה לחייב, החובה לביצוע המסירה כדין נחוצה על מנת שהחייב יידע כי הזוכה פתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל ובכך תינתן לו ההזדמנות לשלם את החוב בטרם ינקטו נגדו הליכים שונים אשר יגדילו את החוב, סיבה נוספת הינה, מתן הזדמנות לחייב לבקש רשות להתגונן אם יש לו טענות הגנה (ראה הליכי ההוצאה לפועל מצד החייב ואילו טענות הגנה אפשריות לו מכוח החוק).
לשכת ההוצאה לפועל שולחת לחייב הודעה על פתיחת התיק ושובר תשלום (טופס ירוק) אם הכתובת שגויה או לא בוצעה מסירת האזהרה מסיבה אחרת לא ניתן יהא לנקוט הליכים כנגד החייב.
בהתאם לקבוע בחוק, לא ניתן לפעול כנגד החייב בטרם חלפו להם 20 יום ממועד מסירת האזהרה לחייב.
בחלוף 20 יום ממסירת האזהרה רשאי הזוכה לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים נגד החייב לצורך גביית החוב.
 
הליכים נגד החייב:
ההליכים בהם יכול הזוכה לנקוט כנגד החייב הינם: עיכוב יציאה מהארץ, פקודת מאסר ועיקולים.       
עיקול זו פעולה משפטית כנגד הבעלים של נכס או של המחזיק בו, אשר מטרתה להגביל את היכולת של בעל או מחזיק הנכס לממש, לסחור או להשתמש בנכס, כדי שהזוכה יוכל לפרוע את החוב המגיע לו.
קיימים מספר סוגי עיקולים: עיקול אצל צד ג' (אצל מעביד או בנקים), עיקול מקרקעין, עיקול רכב, עיקול מיטלטלין.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן